Privacybeleid

Onderstaand kunt u lezen welke gegevens we verzamelen als u gebruik maakt van onze website en onze diensten en waarom we deze gegevens verzamelen.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Welzinga administratieve dienstverlening. Het heeft betrekking op onze dienstverlening en communicatie met relaties en klanten.

 

Welzinga administratieve dienstverlening respecteert de privacy van alle klanten, relaties en de gebruikers van haar site en wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Welke gegevens verzamelen wij?

NAW-gegevens

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Bankrekeningnummer(s)

DigiD code(s)

Financiële gegevens (zakelijk als privé) voor uw jaarrekeningen, belastingaangiftes, financiële administratie, salarisadministratie en overige financiële dienstverlening

IP-adres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op onze website in te vullen en te vesturen, in correspondentie en telefonisch

Lijst met contactgegevens via WhatsApp

 

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verzamelen wij van u:

Burgerservicenummer (BSN)

 

Hoe gebruiken wij de verzamelde gegevens?

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren, maar ook omdat we wettelijk verplicht zijn sommige gegevens te verwerken zoals gegevens die wij nodig hebben voor bijvoorbeeld de belastingaangifte.

 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken, verzoeken te beantwoorden en uw opdrachten uit te voeren.

 

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting, dan wel uit onze opdracht tot dienstverlening. Wij respecteren de vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Welzinga administratieve dienstverlening bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn die wij hanteren bedraagt 7 jaar na het einde van uw overeenkomst met ons of na het beëindigen van uw relatie met ons.

 

Veranderingen

Het is mogelijk, dat er door aanpassingen en/of veranderingen op deze website of in onze dienstverlening wijzigingen in de privacyverklaring worden aangebracht. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden u de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Dit kunt u eenvoudig doen door een verzoek in te dienen via info@welzinga.nl

 

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 

Welzinga administratieve dienstverlening

Zaagmolenerf 6, 7241 VJ  Lochem

06-28466369

info@welzinga.nl